LJUBUŠKI  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA LJUBUŠKI
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OŠ KLOBUK
OŠ CRVENI GRM
OŠ TINA UJEVIĆ - VITINA DONJA
DOM KULTURE BIJAČA
OŠ CERNO
OŠ DONJI RADIŠIĆI
PRIVATNI OBJEKAT VL. IVAN RASPUDIĆ - LIPNO
OŠ GRLJEVIĆI
OŠ VELJACI
KULTURNI CENTAR MOSTARSKA VRATA
BOĆARSKI DOM - TESKERA
OŠ VOJNIĆI
OŠ VAŠAROVIĆI
OŠ GRAB
OŠ STUDENICI
OŠ ŠIPOVAČA
OŠ VITINA DONJA - TINA UJEVIĆA
OŠ HUMAC
OŠ M. MARULIĆ LJUBUŠKI
OŠ M. MARULIĆ LJUBUŠKI
OŠ M. MARULIĆ LJUBUŠKI
OŠ GORNJI RADIŠIĆI
DOM KULTURE DONJI RADIŠIĆI
OŠ TINA UJEVIĆA - VITINA
HARDOMILJE
OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
OŠ M. MARULIĆ