PROZOR / PROZOR-RAMA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA PROZOR / PROZOR-RAMA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA PROZOR I
OSNOVNA ŠKOLA PROZOR II
OSNOVNA ŠKOLA PROZOR III
OSNOVNA ŠKOLA PROZOR IV
PRIVATNA KUĆA ANTE DREŽNJAK - DOBROŠA
OSNOVNA ŠKOLA - USTIRAMA
OSNOVNA ŠKOLA - HUDUTSKO
PRIVATNA KUĆA ANTE VUKOJA - KUĆANI
OSNOVNA ŠKOLA - RIPCI
OSNOVNA ŠKOLA - GRAČANICA
PRIVATNA KUĆA NIKOLE SIČAJA - PODBOR
SEOSKA DVORANA - MLUŠA
PRIVATNA KUĆA VEJSILA HUJDUR - KUTE
OSNOVNA ŠKOLA - ŠĆIPE
OSNOVNA ŠKOLA - UZDOL
OSNOVNA ŠKOLA - LJUBUNCI
OSNOVNA ŠKOLA - RUMBOCI
OSNOVNA ŠKOLA - GRAČAC
OSNOVNA ŠKOLA - ORAŠAC
SEOSKA DVORANA - JAKLIĆI
SEOSKA DVORANA - GMIĆI
PRIVATNA KUĆA VAHIDA PIRALIĆ - TOŠĆANICA
SEOSKA DVORANA - OMETALE
PRIVATNA KUĆA JOZE PAPA - SKROBUĆANI
OSNOVNA ŠKOLA LUG
OSNOVNA ŠKOLA RUMBOCI
OSNOVNA ŠKOLA LAPSUNJ
PRIVATNA KUĆA HERO JUSUF