POSUŠJE  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA POSUŠJE
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆ POSUŠJE
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆ POSUŠJE
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆ POSUŠJE
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆ POSUŠJE
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆ POSUŠJE
SREDNJA ŠKOLA FRA GRGE MARTIĆA,POSUŠJE
SREDNJA ŠKOLA FRA GRGE MARTIĆA,POSUŠJE
OSNOVNA ŠKOLA U ČITLUKU
OSNOVNA ŠKOLA U BATINU
OSNOVNA ŠKOLA NA VRANIĆU
OSNOVNA ŠKOLA U GRACU
OSNOVNA ŠKOLA U VINJANIMA
OSNOVNA ŠKOLA U TRIBISTOVU
OSNOVNA ŠKOLA U VIRU
OSNOVNA ŠKOLA U VIRU
OSNOVNA ŠKOLA U ZAGORJU
OSNOVNA ŠKOLA U POKLEČANIMA
OSNOVNA ŠKOLA U POKLEČANIMA
OSNOVNA ŠKOLA U SUTINI