ODŽAK / VUKOSAVLJE  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA ODŽAK / VUKOSAVLJE
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA , ALEKSA ŠANTIĆ , JAKEŠ
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ GNIONICA
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ JOŠAVA
KUĆA ANTONIĆ MILUTINA - JEZERO
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ , MODRIČKI LUG
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ, PEĆNIK
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ, JAKEŠ