ORAŠJE / DONJI ŽABAR  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA ORAŠJE / DONJI ŽABAR
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA , DONJI ŽABAR
MJESNA ZAJEDNICA DONJE POLJE
OSNOVNA ŠKOLA , LONČARI
OSNOVNA ŠKOLA ČOVIĆ POLJE