MODRIČA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA MODRIČA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
KINO SALA SVETOSAVSKA
KINO SALA SVETOSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA , UL.CARA LAZARA BB, MODR
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA UL. CARA LAZARA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA UL. CARA LAZARA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA UL. CARA LAZARA
OSNOVNA ŠKOLA SUTJESKA UL. MAKSIMA GORKOG
SŠC MODRIČA
POLJOPRIVREDNO DOBRO MODRIČA
KANCELARIJA MZ MODRIČA 5
KANCELARIJA MZ MODRIČA 4
OSNOVNA ŠKOLA BABEŠNICA
OSNOVNA ŠKOLA BOTAJICA
OSNOVNA ŠKOLA KLADARI DONJI
DOM KULTURE DOBRINJA
DUGO POLJE VAROŠ
DUGO POLJE CENTAR
DUGO POLJE KUTLOVAC
OSNOVNA ŠKOLA GAREVAC
OSNOVNA ŠKOLA , TOLISA
OSNOVNA ŠKOLA , KRČEVLJANI
DOM KULTURE KLADARI GORNJI
DOM KULTURE KOPRIVNA
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNSKA TREBAVA
OSNOVNA ŠKOLA TAREVCI
DOM KULTURE MILOŠEVAC
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MILOŠEVAC
VIKEND KUĆA PETROVIĆ GORDANA
OSNOVNA ŠKOLA G RIJEČANI
OSNOVNA ŠKOLA SKUGRIĆ
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SKUGRIĆ
OSNOVNA ŠKOLA MIŠIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BRIJESTOVO
OSNOVNA ŠKOLA VRANJAK 1