LUKAVAC  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA LUKAVAC
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
DOM KULTURE BISTARAC DONJI
OŠ BISTARAC GORNJI
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
OŠ LUKAVAC MJESTO
OŠ LUKAVAC MJESTO
OŠ LUKAVAC MJESTO
OŠ LUKAVAC MJESTO
OŠ HUSKIĆI
OŠ HRVATI
DOM KULTURE ŠIKULJE
OŠ DOBOŠNICA DONJA
OŠ DOBOŠNICA DONJA
OŠ DOBOŠNICA DONJA
OŠ KRUŠEVICA
OŠ GNOJNICA
OŠ GNOJNICA
OŠ DEVETAK
OŠ DEVETAK
DOM KULTURE PURAČIĆ
DOM KULTURE PURAČIĆ
OŠ TABACI
OŠ BOKAVIĆI
OŠ BOKAVIĆI
OŠ PROKOSOVIĆI
OŠ PROKOSOVIĆI
OŠ TURIJA
DOM KULTURE BABICE
OŠ POLJICE
OŠ POLJICE
OŠ POLJICE
OŠ POLJICE
DOM KULTURE MODRAC
OŠ ORAHOVICA
DOM KULTURE BERKOVICA
DOM KULTURE BIKODŽE
AMBULANTA PANJIK
OŠ JARUŠKE GORNJE
DOM KULTURE TUMARE
DOM KULTURE KRTOVA
OŠ SIŽJE
DOM KULTURE LUKAVAC GRAD
DOM KULTURE PURAČIĆ
OŠ TURIJA