LOPARE  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA LOPARE
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
BRUSNICA - ČITAONICA
KORAJ - ŠKOLA
LOPARE B - DOM PENZIONERA
LOPARE A - OBJEKAT PRODAVNICE KOJA SE NE KORISTI
LOPARE SELO - OSNOVNA ŠKOLA
MRTVICA - ČITAONICA
MILINO SELO - ŠKOLA
MAČKOVAC - ŠKOLA
KORETAŠI - ŠKOLA
PRIBOJ A - ŠKOLA
PELJAVE - ŠKOLA
PODGORA - ŠKOLA
PIPERI DOM - MJESNA ZAJEDNICA
TOBUT - ŠKOLA
JABLANICA - MJESNA ZAJEDNICA DOM
ZAJEDNICE - ŠKOLA
LIPOVICE - ŠKOLA
BOBETINO BRDO - ŠKOLA
PUŠKOVAC - ŠKOLA