LIVNO  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA LIVNO
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ LIVNO
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ LIVNO
EKONOMSKA ŠKOLA LIVNO
SSŠ S.S. KRANJČEVIĆ LIVNO
SSŠ S.S. KRANJČEVIĆ LIVNO
BIBLIOTEKA MILOŠNIK BB LIVNO
GIMNAZIJA-KRALJICE KATARINE LIVNO
OSNOVNA ŠKOLA F.L. KARAULA LIVNO
OSNOVNA ŠKOLA GOLINJEVO
OSNOVNA ŠKOLA PODGRADINA PODGRADINA
OSNOVNA ŠKOLA PODHUM PODHUM
OSNOVNA ŠKOLA ČUKLIĆ
OSNOVNA ŠKOLA ORGUZ
OSNOVNA ŠKOLA ZAGORIČANI
OSNOVNA ŠKOLA DOBRO
OSNOVNA ŠKOLA VIDOŠI
OSNOVNA ŠKOLA LIŠTANI LIŠTANI
OSNOVNA ŠKOLA BILA-BILA
OSNOVNA ŠKOLA SRÐEVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA PRILUKA-PRILUKA
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI KABLIĆI
OSNOVNA ŠKOLA SMRIČANI
OSNOVNA ŠKOLA LJUBUNČIĆ
OSNOVNA ŠKOLA STRUPNIĆ
OSNOVNA ŠKOLA GUBER
OSNOVNA ŠKOLA GRBOREZI
SSS S.S. KRANJČEVIĆA LIVNO
SSS S.S KRANJČEVIĆA LIVNO