KLJUČ  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA KLJUČ
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
DOM PENZIONERA
DOM KULTURE
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR
MJESNA ZAJEDNICA ZGON
OSNOVNA ŠKOLA HUMIĆI
OSNOVNA ŠKOLA VELAGIĆI
MJESNA ZAJEDNICA KRASULJE
MJESNA ZAJEDNICA KAMIČAK
OSNOVNA ŠKOLA SANICA
MJESNA ZAJEDNICA DONJI BILJANI
MJESNA ZAJEDNICA DONJA SANICA
OSNOVNA ŠKOLA VELEČEVO
OSNOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA VELAGIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BALIJEVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA SANICA
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR