KLADANJ  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA KLADANJ
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
TUHOLJ OSNOVNA ŠKOLA
BRATELJEVIĆI OSNOVNA ŠKOLA
PLAHOVIĆI ČITAONICA
STARIČ OSNOVNA ŠKOLA
RAVNE ČITAONICA
GOJSALIĆI ČITAONICA
GOJAKOVIĆI-PRIVATNI PROSTOR , VL.ČAUŠEVIĆ SENAHID
BRLOŠCI- OSNOVNA ŠKOLA
STUPARI-CENTAR OSNOVNA ŠKOLA
TAREVO-OSNOVNA ŠKOLA
CRIJEVČIĆI-OSNOVNA ŠKOLA
STUPARI-DUBRAVA - OSNOVNA ŠKOLA
NOĆAJEVIĆI ČITAONICA
KLADANJ OSNOVNA ŠKOLA
KLADANJ OSNOVNA ŠKOLA
KLADANJ DRUM BORAK VATROGASNI DOM
TURALIĆI ČITAONICA
PRIVATNI PROSTOR-VL.ČAMDŽIĆ RAMIZ-RAPE