JAJCE  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA JAJCE
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
GIMNAZIJA NIKOLA ŠOP
GIMNAZIJA NIKOLA ŠOP
UPRAVNA ZGRADA ELEKTROVRBAS
UPRAVNA ZGRADA ELEKTROVRBAS
NOVA POŠTA VOLUJAK
OSNOVNA ŠKOLA 13 RUJAN
OSNOVNA ŠKOLA CAREVO POLJE
DOM KULTURE STJEPAN TOMAŠEVIĆ
OSNOVNA ŠKOLA BRATSTVA I JEDINSTVA
OSNOVNA ŠKOLA BAREVO
OSNOVNA ŠKOLA VINAC
OSNOVNA ŠKOLA VINAC
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA JEZERČIĆ - DIVIČANI
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA JEZERČIĆ - DIVIČANI
OSNOVNA ŠKOLA KRUŠĆICA
OSNOVNA ŠKOLA BEŠPELJ
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA PERATOVCI
KUĆA VLASNIŠTVO SARAF ILIJE - PODMILAČJE
OSNOVNA ŠKOLA SKELA
OSNOVNA ŠKOLA VLASINJE
OSNOVNA ŠKOLA KUPREŠANI
OSNOVNA ŠKOLA ŠIBENICA
OSNOVNA ŠKOLA MILE
OSNOVNA ŠKOLA BULIĆI
OSNOVNA ŠKOLA KUPREŠANI
OSNOVNA ŠKOLA KRUŠČICA
NOVA POŠTA VOLIJAK
OSNOVNA ŠKOLA BRAVNICE
OSNOVNA ŠKOLA BIOKOVINA