ILIDŽA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA ILIDŽA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
7 OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ MOSTARSKO RASKRŠĆE 3
8 OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
8 OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
4 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠEHITLUCI 6
4 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA PUT FAMOSA 33
4 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA PUT FAMOSA 33
2 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
2 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
2 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
2 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
5 OSNOVNA ŠKOLA UMIHANA ČUVIDINA 58
5 OSNOVNA ŠKOLA UMIHANA ČUVIDINA 58
5 OSNOVNA ŠKOLA UMIHANA ČUVIDINA 58
5 OSNOVNA ŠKOLA UMIHAHADA ČUVIDINA 58
SREDNJA GRAFIČKA ŠKOLA EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 2
SREDNJA GRAFIČKA ŠKOLA EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA
SREDNJA GRAFIČKA ŠKOLA EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 2
3 OSNOVNA ŠKOLA PEJTON NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
3 OSNOVNA ŠKOLA PEJTON NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
DOM KULTURE OTES FADILA HADŽIĆA DO 15
9 OSNOVNA ŠKOLA RAKOVIČKA CESTA 339
DOM KULTURE STUP II DOBRINJSKA 2
MZ STUPSKO BRDO STUPSKO BRDO 103
6 OSNOVNA ŠKOLA BARE BARE KOD STUPA 63
8 OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK OSIK 137
7 OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ
7 OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ
8 OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR
4 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA PUT FAMOSA 33
2 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
2 OSNOVNA ŠKOLA HTASNICA ŠKOLSKA 1
5 OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
5 OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
SREDNJA GRAFIČKA ŠKOLA EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 2
3 OSNOVNA ŠKOLA PEJTON NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
3 OSNOVNA ŠKOLA PEJTON NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
DOM KULTURE OTES FADILA HADŽIĆA DO 15
DOM KULTURE OTES FADILA HADŽIĆA DO 15
9 OSNOVNA ŠKOLA RAKOVIČKA CESTA 339
DOM KULTURE STUP II DOBRINJSKA 2
DOM KULTURE STUP II DOBRINJSKA 2
6 OSNOVNA ŠKOLA BARE BARE KOD STUPA 63
6 OSNOVNA ŠKOLA BARE BARE KOD STUPA 63
AMBULANTA STUP BRIJEŠĆANSKA 24
OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK OSIK 137
OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK OSIK 137
7 OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ
4 OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA PUT FAMOSA 33
OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK OSIK 137
DOM KULTURE STUP II DOBRINJSKA 2