GRUDE  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA GRUDE
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA TIHALJINA
OSNOVNA ŠKOLA DRINOVCI
OSNOVNA ŠKOLA DRINOVCI
OSNOVNA ŠKOLA - DRINOVCI BRDO
OSNOVNA ŠKOLA GORICA
OSNOVNA ŠKOLA SOVIĆI
ZADRUŽNI DOM SOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA VRUĆICE
SREDNJA ŠKOLA GRUDE
SREDNJA ŠKOLA GRUDE
OSNOVNA ŠKOLA KAMP DUBRAVA
ZADRUŽNI DOM LEDINAC
OSNOVNA ŠKOLA RUŽIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BORAJNA
OSNOVNA ŠKOLA DRAGIĆINA