GRADAČAC  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA GRADAČAC
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA - RAJSKA
OSNOVNA ŠKOLA ""HASAN KIKIĆ"" - VIDA 1
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJI LUKAVAC
OSNOVNA ŠKOLA - KEREP
DRUŠTVENI DOM - JELOVČE SELO
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA SREDNJA
OSNOVNA ŠKOLA - DONJA MEÐIÐA
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJA MEÐIÐA
OSNOVNA ŠKOLA - BIBEROVO POLJE
OSNOVNA ŠKOLA - VUČKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA - VUČKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
DRUŠTVENI DOM - MIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA - MAHMUT MAHALA
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ "
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ "
DRUŠTVENI DOM - SVIRAC
DRUŠTVENI DOM - VAROŠ
FABRIKA DUHANA - GRADAČAC
OSNOVNA ŠKOLA - SIBOVAC
OSNOVNA ŠKOLA - DONJE LEDENICE
DRUŠTVENI DOM - VIDA 2
OSNOVNA ŠKOLA - HRGOVI DONJI
DRUŠTVENI DOM - SRNICE GORNJE
OSNOVNA ŠKOLA - NOVALIĆI
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ "
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ"
FABRIKA DUHANA - GRADAČAC
DRUŠTVENI DOM - SVIRAC