GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA CIM, III CIMSKA BOJNA BB.
OSNOVNA ŠKOLA CIM, III CIMSKA BOJNA BB.
OSNOVNA ŠKOLA CIM, III CIMSKA BOJNA BB.
OSNOVNA ŠKOLA ILIĆI, BABUN
OSNOVNA ŠKOLA ILIĆI, BABUN
MJESNA ZAJEDNICA ILIĆI, ILIĆKA BB
OSNOVNA ŠKOLA BIJELI BRIJEG
OSNOVNA ŠKOLA BIJELI BRIJEG
OSNOVNA ŠKOLA BIJELI BRIJEG
DŽ OSNOVNA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 9
DŽ OSNOVNA ŠKOLA , KRALJA TOMISLAVA 9
DŽ OSNOVNA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 9
EKONOMSKA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 1
EKONOMSKA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 1
GRAÐEVINSKA ŠKOLA, KRALJA ZVONIMIRA 24
MZ STRELČEVINA
PARKOVI I NASADI, ZAGREBAČKA 2
PARKOVI I NASADI, ZAGREBAČKA 2
H.D.H.S. KOSAČA, TRG HRVATSKIH VELIKANA BB
H.D.H.S. KOSAČA, TRG HRVATSKIH VELIKANA BB
I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
MEDICINSKA ŠKOLA
MEDICINSKA ŠKOLA
MEDICINSKA ŠKOLA
OŠ RODOČ, RODOČKIH BRANITELJA BB
MZ RODOČ
OSNOVNA ŠKOLA MILJKOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA POLOG
RODOČ
GRAÐEVINSKA ŠKOLA