GRAD MOSTAR - GRADSKA IZBORNA JEDINICA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA GRAD MOSTAR - GRADSKA IZBORNA JEDINICA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
VI OSNOVNA ŠKOLA, UL. ALEKSA ŠANTIĆA
VI OSNOVNA ŠKOLA