GRAČANICA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA GRAČANICA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA BABIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BABIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BUK
OSNOVNA ŠKOLA DOBOROVCI
OSNOVNA ŠKOLA DOBOROVCI
ČITAONICA GORNJI DOBOROVCI
OSNOVNA ŠKOLA DŽAKULE
DD BOSNA GRAČANICA
DD BOSNA GRAČANICA
DOM KULTURE GRAČANICA
DOM KULTURE GRAČANICA
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
PRIVATNI OBJAKAT
ČITAONICA LIPA
VATROGASNI DOM
SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA
SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA
SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA
SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA LOHINJA
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVICA
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVICA
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVICA
OSNOVNA ŠKOLA MALEŠIĆO
OSNOVNA ŠKOLA MALEŠIĆI
OSNOVNA ŠKOLA MALEŠIĆI
OSNOVNA ŠKOLA MIRIČINA
OSNOVNA ŠKOLA MIRIČINA
OSNOVNA ŠKOLA MIRIČINA
DRUŠTVENI DOM G.MIRIČINA
OSNOVNA ŠKOLA RIJEKA ORAHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA RIJEKA ORAHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA D.ORAHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA D.ORAHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA D.ORAHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA G.ORAHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA G.ORAHOVICA
DOM KULTURE PISKAVICA
PRIVATNI OBJEKAT U PRIBAVI
PRIVATNI OBJEKAT U PRIBAVI
DOM KULTURE PRIJEKO BRDO
OSNOVNA ŠKOLA RAŠLJEVA
OSNOVNA ŠKOLA SOKO
OSNOVNA ŠKOLA SOKO
ČITAONICA HODŽIĆI U S. POLJU
ČITAONICA DEDIĆI U S. POLJU
OSNOVNA ŠKOLA S.POLJE
DOM KULTURE U ŠKAHOVICI
PRIVATNI OBJEKAT U TRNOVCIMA
OSNOVNA ŠKOLA VRANOVIĆI