FOČA (FBIH)  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA FOČA (FBIH)
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA USTIKOLINA
OSNOVNA ŠKOLA USTIKOLINA
OSNOVNA ŠKOLA JABUKA