DRVAR  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA DRVAR
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA U DRVARU
OSNOVNA ŠKOLA U DRVARU
OSNOVNA ŠKOLA U DRVARU
OSNOVNA ŠKOLA U DRVARU
ZGRADA GIMNAZIJE DRVAR, UL.JOLE MARIĆA BB
ZGRADA GIMNAZIJE DRVAR, UL.JOLE MARIĆA BB
OSNOVNA ŠKOLA, PREKAJA
ZGRADA BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE MOKRONOGE
ZGRADA BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE VIDOVO SELO
KUĆA RAŠLJIĆ GORANA,DROBNJAK
KUĆA DEJANOVIĆ MIRKA, GRAHOVSKI PUT BB-DRVAR SELO
KUĆA BODROŽA DRAGANA-KAMENICA
DOM MZ VRTOČE
ZGRADA BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE - BASTASI
ZGRADA BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE - PODOVI
KUĆA RADANOVIĆ NEÐE