DOBOJ ISTOK  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA DOBOJ ISTOK
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
NOVA OSNOVNA ŠKOLA - KLOKOTNICA - POLJE
NOVA OSNOVNA ŠKOLA - KLOKOTNICA - POLJE
NOVA OSNOVNA ŠKOLA - KLOKOTNICA - POLJE
NOVA OSNOVNA ŠKOLA - KLOKOTNICA - POLJE
SREDNJA ŠKOLA-BRIJESNICA VELIKA
SREDNJA ŠKOLA-BRIJESNICA VELIKA
OSNOVNA ŠKOLA , MALA BRIJESNICA
OSNOVNA ŠKOLA , MALA BRIJESNICA
DOM KULTURE , STANIĆ RIJEKA
DOM KULTURE, LUKAVICA RIJEKA