DERVENTA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA DERVENTA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
DOM ZDRAVLJA, UL KARAÐORÐEVA, DERVENTA
ZAVOD ZA SLIJEPA I SLABOVIDA LICA, UL.STEVANA NEMA
ŠUMARIJA UL.1.MAJA DERVENTA
DJEČIJE OBDANIŠTE, UL. MLADENA STOJANOVIĆA
PAVLOVIĆ INTERNACIONAL BANKA, UL. M.B.BELOG DERVEN
FOND ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UL.M.STOJANOVIĆA DERVENTA
OŠ NIKOLA TESLA TRG OSLOBOÐENJA DERVENTA
FOND PIO, UL.CARA LAZARA DERVENTA
OŠ 19 APRIL UL.SVETOG SAVE DERVENTA
STRUČNA ŠKOLA ZA RADNIČKA ZANIMANJA, UL. SVETOG SA
OŠ 19 APRIL , AGIĆI
OŠ MIŠKOVCI
OŠ 19. APRIL AGIĆI
OŠ 19. APRIL AGIĆI
OŠ TRSTENCI
OŠ G. KALENDEROVCI
OŠ GORNJI DETLAK
OŠ DRIJEN
OŠ MALICA
OŠ ÐORÐO PANZALOVIĆ OSINJA
OŠ ÐORÐO PANZALOVIĆ OSINJA
OŠ GORNJI CERANI
OŠ GORNJI CERANI
OŠ POJEZNA
DOM KULTURE CRNČA
BIBLIOTEKA MALA SOČANICA
OŠ VELIKA SOČANICA
OŠ BOSANSKI LUŽANI
OŠ VIŠNJIK GORNJI
MJESNA ZAJEDNICA GORNJA LUPLJANICA
OŠ KOSTREŠ
BOSANSKI DUBOČAC - PRIVATNA KUĆA
OŠ POLJE
PRIVATNA KUĆA MATKOVIĆ MARKA - ŠESTI KILOMETAR
DOM ZDRAVLJA UL. KARAÐORÐEVA
OŠ NIKOLA TESLA, TRG OSLOBOÐENJA
OŠ 19 APRIL, UL. SVETOG SAVE