BUSOVAČA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA BUSOVAČA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA - BARE
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
OSNOVNA ŠKOLA BUSOVAČA
KUĆA MARICE ĆUJIĆ - BUSELJI
DOM MLADEŽI -RAVAN
OSNOVNA ŠKOLA - KAONIK
KUĆA STANKA ČAVARE - SOLAKOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA - KATIĆI
OSNOVNA ŠKOLA - KAĆUNI
OSNOVNA ŠKOLA - LUGOVI
OMLADINSKI DOM - LUGOVI
KUĆA ŽARKA KRIŠTE - POLJE
OSNOVNA ŠKOLA - KAĆUNI