BOSANSKI BROD / BROD  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA BOSANSKI BROD / BROD
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
ZGRADA POŠTE BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
FABRIKA METAL EMAJL BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
STRUČNA SLUŽBA MJESNIH ZAJEDNICA - SME BOSANSKI BR
STARA OSNOVNA ŠKOLA BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
LAMELE , OPŠTINSKI SINDIKAT BOSANSKI BROD/SRPSKI
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA BOSANSKI BROD/SRPSKI BR
OŠ BOŠKO BUHA BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
OŠ BOŠKO BUHA BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
STARA OSNOVNA ŠKOLA BRODSKO POLJE
OŠ KLAKAR DONJI
OŠ KLAKAR DONJI
OŠ KLAKAR GORNJI
OŠ VINSKA
OMLADINSKI DOM ZARIĆI LIJEŠĆE
OŠ LIJEŠĆE
MJESNI URED SIJEKOVAC
KUĆA ALENA DRAGOSAVA ZBORIŠTE
LOVAČKI DOM , BARICA
OŠ KOLIBE GORNJE