BOSANSKA KRUPA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA BOSANSKA KRUPA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
AUTO-MOTO DRŠTVO , 1 BKB, BB , BOSANSKA KRUPA
OSNOVNA ŠKOLA , VELIKI BADIĆ
GIMNAZIJA , BOSANSKA KRUPA
GIMNAZIJA , BOSANSKA KRUPA
PRVA OSNOVNA ŠKOLA , BOSANSKA KRUPA
AMRATEKS , MIRSADA CRNKIĆA BB , BOSANSKA KRUPA
DOM ŽELJEZNIČARA , PRVOMAJSKA, BOSANSKA KRUPA
RUDNIČKI KRUG , DAN NEZAVISNOSTI, BOSANSKA KRUPA
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR , PROLETERSKA, BOSANSKA KRU
LOKAL NA ŽELJEZNIČKOJ STANICI , VL. KOMIĆ ENIJAZ ,
OSNOVNA ŠKOLA , OTOČKIH HEROJA, BOSANSKA OTOKA
OSNOVNA ŠKOLA , OTOČKIH HEROJA, BOSANSKA OTOKA
PRODAVNICA ZZ , VOLODER
OSNOVNA ŠKOLA , MAHMIĆ SELO
OSNOVNA ŠKOLA , MAHMIĆ SELO
JEZERSKI DIJELOVO , KUĆA HAČEVIĆ SEJFULAHA
JEZERSKI DIJELOVO , KUĆA HAČEVIĆ SEJFULAHA
JEZERSKI , OSNOVNA ŠKOLA
PIŠTALINE MJESNA ZAJEDNICA
LJUSINA , OSNOVNA ŠKOLA
JASENICA , MOTEL
OSTROŽNICA , OSNOVNA ŠKOLA
ZALIN , OSNOVNA ŠKOLA
AMRATEDŽ
RUDNIČKI KRUG
SŠC 1
OŠ OTOKA 1