BIJELJINA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA BIJELJINA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OMLADINSKI DOM, UL.VUKA KARADŽIĆA
O.Š. JOVAN DUČIĆ, UL. SRPSKE VOJSKE 104
M.Z. GALAC
O.Š. JOVAN DUČIĆ, UL. SRPSKE VOJSKE 104
M.Z. VUK KARADŽIĆ
FK SLOGA-TOMBAK
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR BEGZADIĆ OSMANA, UL. 27.
M.Z. BOGDANOVIĆI, UL.ÐURE DANIČIĆA 111
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI BAJE STANIŠIĆA 1
M.Z. FILIP VIŠNJIĆ, UL.FILIPA VIŠNJIĆA 17
M.Z. FILIP VIŠNJIĆ, UL.FILIPA VIŠNJIĆA 17
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. VUK KARADŽIĆ, UL. VOJVODE STEPE 4
O.Š. VUKA KARADŽIĆ - MALA, UL. RAČANSKA 20
SPORTSKA DVORANA, UL.RAČANSKA 96
SPORTSKA DVORANA, UL.RAČANSKA 96
O.Š. VUKA KARADŽIĆ - MALA, UL. RAČANSKA 20
VATROGASNI DOM, UL.MAJEVIČKA 99
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR, ULICA MILOŠA OBILIĆA
ZGRADA MEÐEŠANKA, UL. RAJE BANJIČIĆA 69
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
ZGRADA EDP.ELEKTRO - BIJELJINA, UL.MAJEVIČKA 97
POSLOVNI PROSTOR-UGOSTITELJSKI OBJEKAT - DUŠKA -,
SOKOLSKI DOM, UL. KNEZ IVO OD SEMBERIJE 2
SOKOLSKI DOM, UL. KNEZ IVO OD SEMBERIJE 2
VATROGASNI DOM, UL. ZMAJ JOVINA 2, JANJA
FK SLOGA - TOMBAK
VATROGASNI DOM, UL. ZMAJ JOVINA 2, JANJA
PROSTORIJE MZ, UL. BRAĆE LAZIĆ 127, JANJA
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
PROSTORIJE MZ JANJA, UL. KOSOVSKA 65
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
ČITAONICA MZ JANJA, UL.KARAÐORÐEVA 112
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
HASE, OSNOVNA ŠKOLA
OBRIJEŽ, ČITAONICA U MZ
AMAJLIJE, O.Š.
BALATUN, DOM KULTURE
BANJICA, MJESNA ZAJEDNICA
O.Š. NOVO NASELJE, PARISKE KOMUNE
BATKOVIĆ-CENTAR, O.Š.
BATKOVIĆ-CENTAR, O.Š.
BATKOVIĆ-CENTAR, O.Š.
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE, UL. NEZNANIH JUNAKA
DOM KULTURE GOJSOVAC
SPORTSKA DVORANA, UL. RAČANSKA 96
BJELOŠEVAC, O.Š.(STARA)
LJELJENČA, ČITAONICA, MZ
DONJI BRODAC, DOM KULTURE
DONJA BUKOVICA, DOM KULTURE
GLAVIČORAK, DOM KULTURE
GORNJA BUKOVICA, O.Š.
VATROGASNI DOM, UL. MAJEVIČKA 99
O.Š. ČARDAČINE
O.Š. CRNJELOVO DONJE - ÐUKIĆI
O.Š. CRNJELOVO DONJE - ÐUKIĆI
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI DUŠANA RADOVIĆA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI DUŠANA RADOVIĆA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI KRALJA DRAGUTINA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI KRALJA DRAGUTINA
O.Š. DVOROVI
O.Š. DVOROVI
GORNJE CRNJELOVO-LOPANDIĆI, DOM KULTURE
GORNJE CRNJELOVO-LOPANDIĆI, DOM KULTURE
DONJA ČAÐAVICA, DOM KULTURE
O.Š. BRODAC GORNJI
GORNJA ČAÐAVICA, O.Š.
SREDNJA ČAÐAVICA, O.Š.
ČARDAČINE,O.Š.
ČENGIĆ, DOM KULTURE
DAZDAREVO,O.Š.(STARA)
TRIJEŠNICA, ČITAONICA U MZ
DONJI DRAGALJEVAC, DOM KULTURE
GORNJI DRAGALJEVAC, O.Š.
SREDNJI DRAGALJEVAC, O.Š.
DVOROVI, DOM KULTURE
DVOROVI, DOM KULTURE
KRIVA BARA, ČITAONICA U MZ
GLAVIČICE, O.Š.
BATAR, PROSTORIJE MZ
GLOGOVAC, O.Š.
JOHOVAC, PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR MIKE MILOŠEVIĆA
LJESKOVAC, MZ
DONJI MAGNOJEVIĆ, DOM KULTURE
GORNJI MAGNOJEVIĆ, DOM KULTURE
SREDNJI MAGNOJEVIĆ, O.Š.
MEÐAŠI, DOM KULTURE
MODRAN,O.Š.
OSTOJIĆEVO, PROSTORIJE FK
PATKOVAČA, O.Š.
PATKOVAČA, O.Š.
PATKOVAČA, O.Š.
GOLO BRDO, ČITAONICA MZ
PIPERCI, PROSTORIJE MZ
POPOVI, DOM KULTURE
PUČILE, O.Š.
SUHO POLJE, O.Š.
O.Š. ULICA NIKOLE TESLE JANJA
O.Š. ULICA NIKOLE TESLE JANJA
TRNJACI, DOM KULTURE
O.Š. VELIKA OBARSKA - NOVA ŠKOLA
O.Š. VELIKA OBARSKA - NOVA ŠKOLA
O.Š. VELIKA OBARSKA - NOVA ŠKOLA
ZGRADA MEÐAŠANKA, UL. RAJE BANJIČIĆA 69
O.Š. VUK KARADŽIĆ (MALA), UL. RAČANSKA 20
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE, UL. NEZNANIH JUNAKA
VELINO SELO, PROSTORIJE MZ
VRŠANI, DOM KULTURE
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE, UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. JOVAN DUČIĆ, UL. SRPSKE VOJSKE 104
SREDNJI ZAGONI, O.Š.
SREDNJI ZAGONI, O.Š.