BIHAĆ  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA BIHAĆ
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE BAKŠAIŠ
PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE CENTAR - BEDEM
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI I
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI II
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA U VEDROM POLJU
OSNOVNA ŠKOLA U ŽEGARU
SPORTSKA DVORANA LUKE
"SALA ""STENSA"""
"SALA ""STENSA"""
"SALA""STENSA"""
PROSTORIJE MZ OZIMICE II
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
PROSTORIJE MZ OZIMICE I
"PROSTORIJE NK ""BELA"" KRALJE"
KUĆA MUHAMEDA MUJANOVIĆA HATINAC
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA DONJE PREKOUNJE
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE PREKOUNJE-RIPAČ
MZ BRKLJA GORNJE PREKOUNJE
KUĆA MEHE DIZDAREVIĆA U VELIKOM LUGU
OSNOVNA ŠKOLA POKOJ
KUĆA MEHMEDA SALKIĆA M.LUG
OSNOVNA ŠKOLA U ČAVKIĆIMA
PROSTORIJE MZ RUŽICA
PROSTORIJE MZ RIBIĆ
OSNOVNA ŠKOLA U RIPČU
OSNOVNA ŠKOLA U GOLUBIĆU
OSNOVNA ŠKOLA U SOKOCU
OSNOVNA ŠKOLA ZAVALJE
OSNOVNA ŠKOLA U K.VAKUFU
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA MARTIN BROD
OSNOVNA ŠKOLA KLOKOT
OSNOVNA ŠKOLA VRSTA
OSNOVNA ŠKOLA U VIKIĆIMA
OSNOVNA ŠKOLA GATA
OSNOVNA ŠKOLA IZAČIĆ
OSNOVNA ŠKOLA IZAČIĆ
OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA
OSNOVNA ŠKOLA SPAHIĆI
OSNOVNA ŠKOLA SRBLJANI
OSNOVNA ŠKOLA JEZERO
"PRIVATNI PROSTOR ""NN"""
"PRIVATNI PROSTOR ""NN"""
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI 2
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
SPORTSKA DVORANA LUKE
OPĆINSKI STAMBENI FOND
PROSTORIJE MZ OZIMICE II
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
MZ BRKLJA GORNJE PREKOUNJE
KUĆA MEHE DIZDAREVIĆA U V.LUGU
PROSTORIJE MZ RUŽICA
PROSTORIJE MZ RIBIĆ
OSNOVNA ŠKOLA U RIPČU
OSNOVNA ŠKOLA VRSTA
OSNOVNA ŠKOLA GATA
OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR