ŠIROKI BRIJEG  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA ŠIROKI BRIJEG
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OŠ LJUTI DOLAC
OŠ BIOGRACI
OŠ JARE
OŠ UZARIĆI
OŠ KNEŠPOLJE
OŠ PROVO
OŠ KOČERIN
OŠ KOČERIN
OŠ LJUBOTIĆI
OŠ PRIVALJ
OŠ DUŽICE
OŠ RASNO
OŠ BUHOVO
OŠ TURČINOVIĆI
OŠ MOKRO
OŠ TRN
MALA ŠKOLA - ŠIROKI BRIJEG
MALA ŠKOLA - ŠIROKI BRIJEG
MALA ŠKOLA - ŠIROKI BRIJEG
LIŠTO - ŠIROKI BRIJEG
LIŠTO - ŠIROKI BRIJEG
LIŠTO - ŠIROKI BRIJEG
OŠ IZBIČNO
OŠ CRNAČ
OŠ DOBRKOVIĆI
OŠ CRNE LOKVE
OŠ RUJAN
OŠ TRN