OPĆINSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Glasova za stranku/koaliciju/listu nezavisnih kandidata/nezavisnog kandidata
4.664

 

Prezime i ime

Redni broj
Broj glasova
%  
Izabran
 
1.
IVANKOVIĆ - LIJANOVIĆ JERKO
1
3.897
83,55 %
 
2.
ŠAKIĆ KREŠIMIR
20
412
8,83 %
 
3.
IVANKOVIĆ VLADO
19
408
8,75 %
 
4.
IVANKOVIĆ - LIJANOVIĆ ANITA
21
388
8,32 %
 
5.
IVANKOVIĆ ELVIRA
18
379
8,13 %
 
6.
IVANKOVIĆ - LIJANOVIĆ MATEA
24
378
8,10 %
 
7.
IVANKOVIĆ - LIJANOVIĆ ŽELJKO
22
377
8,08 %
 
8.
IVANKOVIĆ - LIJANOVIĆ ANTE
25
360
7,72 %
 
9.
ALPEZA MARIO
26
305
6,54 %
 
10.
LJUBIĆ BLAGICA
17
296
6,35 %
11.
ŠAKOTA IVAN
23
296
6,35 %
12.
LEKO FRANO
9
286
6,13 %
13.
SLIŠKOVIĆ BLAGICA
2
131
2,81 %
14.
SLIŠKOVIĆ IVAN - UČO
3
80
1,72 %
15.
ŠAKIĆ RADE
4
220
4,72 %
16.
GALIĆ ADRIJANA - EFI
5
86
1,84 %
17.
BREKALO IVAN
6
123
2,64 %
18.
ZELENIKA KARLO
7
67
1,44 %
19.
KNEZOVIĆ IVANA
8
208
4,46 %
20.
LEKO IVAN
10
162
3,47 %
21.
PINJUH SANDRA
11
58
1,24 %
22.
BOGDAN DALIBOR
12
94
2,02 %
23.
SOLDO VLADIMIR - HAJRO
13
145
3,11 %
24.
KOPILAŠ INGA
14
64
1,37 %
25.
BOKŠIĆ ZDRAVKO
15
53
1,14 %
26.
ZOVKO ANDRIJA
16
79
1,69 %