LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: TOMISLAVGRAD -> Kod subjekta: 00090
Naziv subjekta
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
HSS-NHI
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1KAPETANOVIĆ IBRAHIM 325647.85
2HADŽIĆ ZIJAD 122341.68
3ZAHIROVIĆ NERMINA 212322.99
4ZAHIROVIĆ NASKO 412222.80
5RAMIĆ HARISA 57013.08
6ĐUGUM AHMET 67013.08
7ŠEHIĆ ZIJAD 86912.90
8HADŽIĆ RAMIZA 145510.28
9FADŽAN ĐEVAT 13539.91
10DŽANKOVIĆ MERIMA 10509.35
11SEFEROVIĆ ESMA 7488.97
12TIRO BEĆIR 9417.66
13DILAVER ĐULKO 11366.73
14KARAHASAN MERIMA 12234.30
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba