LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: PETROVO -> Kod subjekta: 00016
Naziv subjekta
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1JOKIĆ JUGOSLAV 18533.73
2MARTIĆ MILAN 46325.00
3KOSTIĆ NEMANJA 134417.46
4STANKOVIĆ DRAGICA 113011.90
5VELIMIROVIĆ MILOŠ 62811.11
6PROTIĆ MARIJANA 8218.33
7SAMARDŽIĆ LJUBIŠA 15197.54
8TUMARČIĆ SIMO 10176.75
9BRKIĆ SANJA 5145.56
10PETROVIĆ DUŠKO 7145.56
11POPADIĆ SLOBODANKA 241.59
12JOVANOVIĆ DRAGAN 351.98
13DRAGIĆ DUŠKO 962.38
14NEDELJKOVIĆ SVJETLAN 1272.78
15ILIĆ BILJANA 1441.59
16JOVIĆ MILAN 1641.59
17LAZAREVIĆ SLAVICA 1783.17
18RADIĆ SVETISLAV 1883.17
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba