LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: DOBOJ JUG -> Kod subjekta: 01456
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
ALIČIĆ ALEN - NEZAVISNI KANDIDAT
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
ALIČIĆ ALEN - NEZAVISNI KANDIDAT
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1ALIČIĆ ALEN 17578.13
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba