LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: ČELINAC -> Kod subjekta: 00008
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1VASIĆ MITAR 15848.74
2BEŠIĆ AZRA 1786.72
3KURTOVIĆ IVO 375.88
4NEZIREVIĆ HILMIJA 475.88
5KOSIĆ ZINAJETA 575.88
6JAVORIĆ DAMIR 1875.88
7SPASOJEVIĆ MILIVOJE 665.04
8HODŽIĆ SABIHA 1165.04
9ĆULUM NEDŽAD 1565.04
10SEJDIĆ AMELA 254.20
11TOPLIĆ SAMIR 754.20
12MIHAJLOVIĆ TANJA 843.36
13ŠABANOVIĆ KEMAL 943.36
14ĐURIĆ DARKO 1021.68
15SEJDIĆ ALEN 1210.84
16DIZDAR ZAJIM 1310.84
17TOPLIĆ AZRA 1443.36
18TOPLIĆ IDRIZ 1643.36
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba