LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 130 -> Kod biračkog mjesta: 130A007 -> Kod subjekta: 00008
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
BOLOBAN RIJAD 1116.67
TABAK TARIK 8116.67
KRBEZLIJA MIRNES 13116.67
DUPOVAC RAMIZ 22116.67
HASANOVIĆ MELISA 200.00
MASLEŠA SUAD 300.00
ŠEHOVIĆ VESNA 400.00
KORJENIĆ KEMAL 500.00
KRALJEVIĆ SPOMENKA 600.00
RIZVO ARMIN 700.00
HANDŽO DŽEVAD 900.00
KORO SEAD 1000.00
HRVAT NEJRA 1100.00
ISIĆ MENSAD 1200.00
TIRO ALMA 1400.00
SAJNICA ESAD 1500.00
HUSANOVIĆ ALMIR 1600.00
HORMAN SUADA 1700.00
KORIĆ SENAD 1800.00
KULENOVIĆ DAMIR 1900.00
UJKAŠEVIĆ DINA 2000.00
KORO HUSEIN 2100.00
LAGUMDŽIJA AMELA 2300.00
DURMO ĐULA 2400.00
HUJIĆ SULJO 2500.00
ČOVIĆ SEDIK 2600.00
AVDIĆ EDISA 2700.00
MEHMEDIĆ ISMET 2800.00
TOPALOVIĆ AMEL 2900.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba