LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 124 -> Kod biračkog mjesta: 124A003 -> Kod subjekta: 00090
Naziv subjekta
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
HSS-NHI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
KAPETANOVIĆ IBRAHIM 34158.57
HADŽIĆ ZIJAD 13245.71
TIRO BEĆIR 92028.57
ZAHIROVIĆ NERMINA 21115.71
ZAHIROVIĆ NASKO 41014.29
ŠEHIĆ ZIJAD 845.71
DILAVER ĐULKO 1145.71
KARAHASAN MERIMA 1245.71
RAMIĆ HARISA 522.86
ĐUGUM AHMET 622.86
SEFEROVIĆ ESMA 722.86
DŽANKOVIĆ MERIMA 1022.86
FADŽAN ĐEVAT 1322.86
HADŽIĆ RAMIZA 1422.86
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba