LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 124 -> Kod biračkog mjesta: 124A001 -> Kod subjekta: 00090
Naziv subjekta
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
HSS-NHI
HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
KAPETANOVIĆ IBRAHIM 31760.71
ZAHIROVIĆ NERMINA 21346.43
HADŽIĆ ZIJAD 1932.14
ŠEHIĆ ZIJAD 8932.14
DŽANKOVIĆ MERIMA 10828.57
ZAHIROVIĆ NASKO 4621.43
ĐUGUM AHMET 6621.43
KARAHASAN MERIMA 12621.43
RAMIĆ HARISA 5310.71
SEFEROVIĆ ESMA 727.14
FADŽAN ĐEVAT 1327.14
HADŽIĆ RAMIZA 1427.14
TIRO BEĆIR 900.00
DILAVER ĐULKO 1100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba