LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 093 -> Kod biračkog mjesta: 093A018 -> Kod subjekta: 01177
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
HDZ KOALICIJA ZA ZENICU
GRAĐANSKA INICIJATIVA ZENICA ZA EU
NAŠA STRANKA
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
SUND BIH
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
SMAKA ZUHRA 2333.33
HAMZIĆ SEMIR 4333.33
AVDIĆ AMRA 5222.22
PURIĆ AMIR 9222.22
ISAK RAMO 1111.11
TURKOVIĆ SAFET 3111.11
HAMZIĆ DŽEVAD 6111.11
TRIFKOVIĆ VLADO 7111.11
IMAMOVIĆ HASAN 14111.11
KELEŠTURA ARMINA 16111.11
BEGANOVIĆ MURIS 17111.11
ALIHODŽIĆ MUHEDIN 18111.11
BEGOVIĆ MELISA 31111.11
AVDIĆ VAHID 33111.11
MURANOVIĆ SVJETLANA 800.00
ČOLAKOVIĆ AIDA 1000.00
FEJZIĆ SALIM 1100.00
FAZLIĆ ĐEMAL 1200.00
TELALOVIĆ AMRA 1300.00
KOZLIĆ AGAN 1500.00
SEMIĆ MAIDA 1900.00
HALILOVIĆ SEAD 2000.00
OKAN MEHMEDALIJA 2100.00
ČIČAK MUHDINA 2200.00
HALILOVIĆ MEHO 2300.00
ADEM ELVIRA 2400.00
BOŠNJAK HASNIJA 2500.00
MUHAREMOVIĆ NIJAZ 2600.00
ORMANOVIĆ MAHIR 2700.00
BILIĆ AMRA 2800.00
KARAHMET ADNAN 2900.00
BABIĆ HARUN 3000.00
ŠABANOVIĆ DŽEVAD 3200.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]