LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 093 -> Kod biračkog mjesta: 093A009 -> Kod subjekta: 01177
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
HDZ KOALICIJA ZA ZENICU
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
BPS-SEFER HALILOVIĆ
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
NAŠA STRANKA
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
GRAĐANSKA INICIJATIVA ZENICA ZA EU
SUND BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
ISAK RAMO 1777.78
SMAKA ZUHRA 2333.33
MUHAREMOVIĆ NIJAZ 26333.33
AVDIĆ AMRA 5222.22
TRIFKOVIĆ VLADO 7222.22
ALIHODŽIĆ MUHEDIN 18222.22
BOŠNJAK HASNIJA 25222.22
BABIĆ HARUN 30222.22
BEGOVIĆ MELISA 31222.22
ŠABANOVIĆ DŽEVAD 32222.22
TURKOVIĆ SAFET 3111.11
HAMZIĆ SEMIR 4111.11
HAMZIĆ DŽEVAD 6111.11
MURANOVIĆ SVJETLANA 8111.11
PURIĆ AMIR 9111.11
ČOLAKOVIĆ AIDA 10111.11
FEJZIĆ SALIM 11111.11
FAZLIĆ ĐEMAL 12111.11
TELALOVIĆ AMRA 13111.11
IMAMOVIĆ HASAN 14111.11
KOZLIĆ AGAN 15111.11
KELEŠTURA ARMINA 16111.11
BEGANOVIĆ MURIS 17111.11
SEMIĆ MAIDA 19111.11
HALILOVIĆ SEAD 20111.11
OKAN MEHMEDALIJA 21111.11
ČIČAK MUHDINA 22111.11
HALILOVIĆ MEHO 23111.11
ADEM ELVIRA 24111.11
ORMANOVIĆ MAHIR 27111.11
BILIĆ AMRA 28111.11
KARAHMET ADNAN 29111.11
AVDIĆ VAHID 3300.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]