LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 050 -> Kod biračkog mjesta: 050A076 -> Kod subjekta: 00036
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
NAŠA STRANKA
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
TUZLANSKA ALTERNATIVA
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
STRANKA VETERANA BOSNE I HERCEGOVINE
MUJEZINOVIĆ SEDAD - NEZAVISNI KANDIDAT
SEKULIĆ VIDOSAV - NEZAVISNI KANDIDAT
FERIZOVIĆ IZUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
Kandidat Redni broj Broj glasova %
AJANOVIĆ MIRNES 1934.62
KADIĆ EDIM 3934.62
KOŽULJEVIĆ JOSIP 21415.38
ZONIĆ NEDIM 627.69
BARAKOVIĆ MIRSADA 200.00
DEDIĆ MUAMER 400.00
ISABEGOVIĆ MUBERA 500.00
AHMETAŠEVIĆ ARIF 700.00
BEGIĆ ŠEMSA 813.85
HIRKIĆ HASIB 913.85
ĆIVIĆ ŠEFIK 1000.00
HUREMOVIĆ ADMIRA 1100.00
SMAJIĆ NEDIM 1200.00
MORANJKIĆ MUSTAFA 1300.00
MUJEZINOVIĆ SUHBIJA 1400.00
BUTKOVIĆ REDŽO 1500.00
DEDIĆ OHRAN 1600.00
ŠLJIVIĆ ŠEVALA 1700.00
PINJIĆ KEMAL 1800.00
TANOVIĆ ENES 1900.00
GAŠI ZINKA 2000.00
OMEROVIĆ IZET 2200.00
H-IBRAHIMBEGOVIĆ DILISTA 2300.00
MEHANOVIĆ ENES 2400.00
MEHMEDOVIĆ RIZAH 2500.00
SELIMOVIĆ LEJLA 2600.00
BEĆIĆ RIZAH 2700.00
MUSTAČEVIĆ SENAD 2800.00
OSTOJIĆ EMA 2900.00
GLAVIĆ ALMIR 3000.00
SMAJIĆ REMZIJA 3100.00
HODŽIĆ MIRNA 3200.00
KOVAČEVIĆ ANES 3300.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba