LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 045 -> Kod biračkog mjesta: 045B006 -> Kod subjekta: 00018
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat Redni broj Broj glasova %
RISTIĆ DRAGAN 175658.33
RISTIĆ MLADEN 12930.21
POLUGIĆ STOJAN 52526.04
ŠEŠLAK GORDANA 21717.71
PROTIĆ DRAGAN 61515.63
STJEPANOVIĆ ZORAN 71010.42
MARJANOVIĆ BOJAN 1099.38
ŽIVKOVIĆ DIJANA 488.33
STEFANOVIĆ SLAVOJKA 888.33
MARJANOVIĆ BRANO 377.29
TODOROVIĆ JOVAN 966.25
SAMARDŽIĆ RADMILA 1166.25
TRIFKOVIĆ ZDRAVKO 1366.25
VASIĆ JOVO 1866.25
ĐURIĆ BILJANA 1255.21
TODOROVIĆ ZORICA 1555.21
NEDELJKOVIĆ ZORAN 1444.17
PEJIĆ SLOBODAN 1644.17
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba