LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 045 -> Kod biračkog mjesta: 045B006 -> Kod subjekta: 00016
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELIMIROVIĆ MILOŠ 62470.59
MARTIĆ MILAN 4411.76
JOKIĆ JUGOSLAV 138.82
SAMARDŽIĆ LJUBIŠA 1538.82
JOVIĆ MILAN 1638.82
STANKOVIĆ DRAGICA 1125.88
POPADIĆ SLOBODANKA 200.00
JOVANOVIĆ DRAGAN 300.00
BRKIĆ SANJA 500.00
PETROVIĆ DUŠKO 712.94
PROTIĆ MARIJANA 800.00
DRAGIĆ DUŠKO 900.00
TUMARČIĆ SIMO 1000.00
NEDELJKOVIĆ SVJETLAN 1200.00
KOSTIĆ NEMANJA 1300.00
ILIĆ BILJANA 1400.00
LAZAREVIĆ SLAVICA 1700.00
RADIĆ SVETISLAV 1800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba