LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 035 -> Kod biračkog mjesta: 035B023 -> Kod subjekta: 00016
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PEJAKOVIĆ MIRKO 1571.43
TOPIĆ VITOMIR 10228.57
LIČINA DIJANA 2114.29
KREJIĆ ĐORĐE 3114.29
MIKANOVIĆ BOŠKO 6114.29
JUNGIĆ JELENA 8114.29
OSTIĆ BRANKA 14114.29
SARIĆ BORJANA 20114.29
ORAŠANIN DANKO 22114.29
ĐURIĆ BOŽANA 23114.29
SAMARDŽIĆ SLAVIŠA 400.00
DUJAKOVIĆ BILJANA 500.00
OSTIĆ BRANISLAV 700.00
STANČIĆ BOŠKO 900.00
PAVLOVIĆ BRANKICA 1100.00
PLAVŠIĆ GRUJO 1200.00
ĐEKIĆ DRAGAN 1300.00
BOJIĆ MOMIR 1500.00
TOPIĆ ČEDO 1600.00
BRĐANIN SANJA 1700.00
NOVAKOVIĆ SLAVIŠA 1800.00
BERIĆ STANKO 1900.00
MALJURIĆ MIODRAG 2100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba