LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 035 -> Kod biračkog mjesta: 035B017 -> Kod subjekta: 01181
Naziv subjekta
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
Kandidat Redni broj Broj glasova %
ŠIKANJIĆ STANOJE 15240.00
MARJANOVIĆ RADISLAV 1120.00
GUSKA DRAGIŠA 9120.00
RAJILIĆ MLAĐA 11120.00
BLAŽENOVIĆ BOJA 200.00
BABIĆ MIODRAG 300.00
MARJANOVIĆ GORAN 400.00
PEKEZ SANDRA 500.00
TODOROVIĆ MIROSLAV 600.00
PETRUŠIĆ MIĆO 700.00
RADIĆ ŽELJKA 800.00
RULIĆ ZORAN 1000.00
JOVANOVIĆ TOMISLAV 1200.00
TOPIĆ MLADEN 1300.00
GAJIĆ JOVANA 1400.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba