LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 035 -> Kod biračkog mjesta: 035B014 -> Kod subjekta: 00074
Naziv subjekta
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
Kandidat Redni broj Broj glasova %
ĐURIĆ GOJKO 100.00
DERAJIĆ JELENA 200.00
ĐERMANOVIĆ DUŠKO 300.00
ĐURIĆ ALEKSANDAR 400.00
OSTOJIĆ DARINKA 500.00
STANKOVIĆ DUŠKO 600.00
DERAJIĆ DAVID 700.00
TOPIĆ ZVJEZDANA 800.00
TODOROVIĆ ZORAN 900.00
GARIĆ NEDELJKO 1000.00
DERAJIĆ BOŽANA 1100.00
MARJANOVIĆ MLADEN 1200.00
KURTINOVIĆ DEJAN 1300.00
ALEKSIĆ DUŠANKA 1400.00
KUZMANOVIĆ ŽELJKO 1500.00
POPOVIĆ DANE 1600.00
BORJANIĆ MIRJANA 1700.00
VUKOVIĆ MILE 1800.00
JEVĐENIĆ MILE 1900.00
PALIKUĆA ZORICA 2000.00
TODOROVIĆ MLADEN 2100.00
GAVRIĆ MLADEN 2200.00
MAZUR TANJA 2300.00
KATALINA BOJAN 2400.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba