LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 035 -> Kod biračkog mjesta: 035B013 -> Kod subjekta: 01181
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
Kandidat Redni broj Broj glasova %
RULIĆ ZORAN 101482.35
BABIĆ MIODRAG 3423.53
MARJANOVIĆ RADISLAV 115.88
BLAŽENOVIĆ BOJA 200.00
MARJANOVIĆ GORAN 400.00
PEKEZ SANDRA 500.00
TODOROVIĆ MIROSLAV 600.00
PETRUŠIĆ MIĆO 700.00
RADIĆ ŽELJKA 800.00
GUSKA DRAGIŠA 900.00
RAJILIĆ MLAĐA 1100.00
JOVANOVIĆ TOMISLAV 1200.00
TOPIĆ MLADEN 1300.00
GAJIĆ JOVANA 1400.00
ŠIKANJIĆ STANOJE 1500.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba