LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 035 -> Kod biračkog mjesta: 035B010 -> Kod subjekta: 01181
Naziv subjekta
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
Kandidat Redni broj Broj glasova %
RAJILIĆ MLAĐA 111100.00
MARJANOVIĆ RADISLAV 100.00
BLAŽENOVIĆ BOJA 200.00
BABIĆ MIODRAG 300.00
MARJANOVIĆ GORAN 400.00
PEKEZ SANDRA 500.00
TODOROVIĆ MIROSLAV 600.00
PETRUŠIĆ MIĆO 700.00
RADIĆ ŽELJKA 800.00
GUSKA DRAGIŠA 900.00
RULIĆ ZORAN 1000.00
JOVANOVIĆ TOMISLAV 1200.00
TOPIĆ MLADEN 1300.00
GAJIĆ JOVANA 1400.00
ŠIKANJIĆ STANOJE 1500.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba