LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 035 -> Kod biračkog mjesta: 035B005 -> Kod subjekta: 00016
Naziv subjekta
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PEJAKOVIĆ MIRKO 1342.86
LIČINA DIJANA 2114.29
KREJIĆ ĐORĐE 3114.29
SAMARDŽIĆ SLAVIŠA 4114.29
MIKANOVIĆ BOŠKO 6114.29
ĐURIĆ BOŽANA 23114.29
DUJAKOVIĆ BILJANA 500.00
OSTIĆ BRANISLAV 700.00
JUNGIĆ JELENA 800.00
STANČIĆ BOŠKO 900.00
TOPIĆ VITOMIR 1000.00
PAVLOVIĆ BRANKICA 1100.00
PLAVŠIĆ GRUJO 1200.00
ĐEKIĆ DRAGAN 1300.00
OSTIĆ BRANKA 1400.00
BOJIĆ MOMIR 1500.00
TOPIĆ ČEDO 1600.00
BRĐANIN SANJA 1700.00
NOVAKOVIĆ SLAVIŠA 1800.00
BERIĆ STANKO 1900.00
SARIĆ BORJANA 2000.00
MALJURIĆ MIODRAG 2100.00
ORAŠANIN DANKO 2200.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba