LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: PALE (RS)
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
144B001A
PALE1
OŠ PALE
2.
144B001B
PALE1
OŠ PALE
3.
144B002A
ŠUMARSTVO
ŠUMSKO GAZDINSTVO JAHORINA PALE
4.
144B002B
ŠUMARSTVO
ŠUMSKO GAZDINSTVO JAHORINA PALE
5.
144B003A
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
6.
144B003B
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
7.
144B003C
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
8.
144B004
KUĆA ZEČEVIĆ DEJANA
KUĆA ZEČEVIĆ DEJANA
9.
144B005
KUĆA LAKIĆ MILAN
KUĆA LAKIĆ MILANA
10.
144B006
VATROGASNI DOM
VATROGASNI DOM
11.
144B007
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PALE
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PALE
12.
144B008
MJESNA ZAJEDNICA KORAN
MJESNA ZAJEDNICA KORAN
13.
144B009
JASIK
ŠKOLA JASIK
14.
144B010
JAHORINA
OBJEKAT SPORT GRANZOV RADIVOJE
15.
144B011
ŠKOLA BREZOVICE
ŠKOLA BREZOVICE
16.
144B012
SUMBULOVAC
KUĆA MINIĆ JANKA
17.
144B013
ŠKOLA KADINO SELO
ŠKOLA KADINO SELO
18.
144B014A
ŠKOLA MOKRO
ŠKOLA MOKRO
19.
144B014B
ŠKOLA MOKRO
ŠKOLA MOKRO
20.
144B014C
ŠKOLA MOKRO
ŠKOLA MOKRO
21.
144B015A
KULTURNI CENTAR
ZGRADA KULTURNOG CENTRA
22.
144B015B
KULTURNI CENTAR
ZGRADA KULTURNOG CENTRA
23.
144B016
DONJA LJUBOGOŠTA
KUĆA ČAJEVIĆ MILIVOJE
24.
144B017
GORNJI PRIBANJ
KUĆA KLAČAR MILE
25.
144B018
MJESNA ZAJEDNICA PRAČA
MJESNAZAJEDNICA PRAČA
26.
144B019
PONOR
KUĆA BOGDANOVIĆ MILOMIRA
27.
144B020
BOGOVIĆI
OBJEKAT ZADRUGE
28.
144B021
STAJNA
PLANINARSKI DOM
29.
144B022
HOTOČINA
HOTOČINA LOVAČKI DOM
30.
144B023
PODVITEZ
ŠKOLA PODVITEZ
31.
144B024
SJETLINA
SJETLINA KUĆA VUKOVIĆ VELJKE
32.
144B025
STAMBULČIĆ
OBJEKAT DIF STAMBULČIĆ
33.
144B026
PODGRAB
OSNOVNA ŠKOLA
34.
144B027
SAICE
KUĆA KOVAČ PERA
35.
144B028
KULTURNI CENTAR 2
ZGRADA KULTURNOG CENTRA
36.
144B029
VATROGASNI DOM
VATROGASNI DOM
37.
144B030A
OBILIĆEVO
ŠKOLA SRBIJA
38.
144B030B
OBILIĆEVO
ŠKOLA SRBIJA
3. x x x
Raspodjela mandata
Broj redovnih mandata
25
Broj mandata za nacionalne manjine
0
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
19544
Ukupno važećih glasova
11129
Nevažeći po drugim kriterijima561
Ukupno nevažećih praznih listića
94
Obrađena biračka mjesta38/38(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
11055
Ukupno poštom
16
Ukupno u odsustvu, mobilni tim58
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00018
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
25602545312023,007
00440
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
21372122510019,205
00515
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
21232109410019,085
00561
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
6676580905,992
01008
POKRET ZA NAŠ GRAD
6106054105,482
01179
SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU - (SzDS)
5465460004,911
00074
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
4904870304,401
00732
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
4394390003,941
00461
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
4154110403,731
01200
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
3093080102,780
00279
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
3022970502,710
01186
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
2922910102,620
00879
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
2132110201,910
00016
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
26260000,230
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba