LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: VAREŠ
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
095A001
VAREŠ 1
KLUB PENZIONERA VAREŠ
2.
095A002
VAREŠ 2
DJEČIJE OBDANIŠTE VAREŠ
3.
095A003
VAREŠ 3
OŠ VAREŠ 1
4.
095A004
VAREŠ 4
OŠ VAREŠ 2
5.
095A005
VAREŠ 5
MSŠ NORDBAT 2
6.
095A006
VAREŠ MAJDAN 1
OŠ VAREŠ MAJDAN
7.
095A007
PRŽIĆI
DRUŠTVENI DOM PRŽIĆI
8.
095A008
BUDOŽELJE
OŠ BUDOŽELJE
9.
095A009
STRIJEŽEVO
OŠ STRIJEŽEVO
10.
095A010
DRAGOVIĆI
OŠ DRAGOVIĆI
11.
095A011
POGAR
OŠ POGAR
12.
095A012
VIJAKA
OŠ VIJAKA
13.
095A013
LIGATIĆI
OŠ LIGATIĆI
14.
095A014
DABRAVINE
OŠ DABRAVINE
15.
095A015
KOKOŠČIĆI
OŠ KOKOŠČIĆI
16.
095A016
STRICA
OŠ STRICA
17.
095A017
KADARIĆI
PRIVATNA KUĆA KADARIĆI
18.
095A018
RAVNE
OSNOVNA ŠKOLA RAVNE
19.
095A019
BOROVICA
PROSTORIJE ZDRAVSTVENE AMBULANTE BOROVICA DONJA
20.
095A020
VAREŠ MAJDAN 2
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ MAJDAN
3. x x x
Raspodjela mandata
Broj redovnih mandata
19
Broj mandata za nacionalne manjine
0
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
9256
Ukupno važećih glasova
5069
Nevažeći po drugim kriterijima363
Ukupno nevažećih praznih listića
70
Obrađena biračka mjesta20/20(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
4968
Ukupno poštom
22
Ukupno u odsustvu, mobilni tim79
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
13601346014026,835
01626
HRVATSKA KOALICIJA ZA VAREŠ - HDZ BIH - HSS-NHI
8998611919017,744
00008
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
860837320016,973
01182
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
807797010015,923
00001
BPS-SEFER HALILOVIĆ
3773740307,442
00877
NAŠA STRANKA
2152110404,241
00734
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
2122100204,181
00502
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1451440102,860
00513
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
56530301,100
00004
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
51500101,010
00520
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
48480000,950
00882
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
39370200,770
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba