LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: ZENICA
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
093A000
GLASANJE LIČNO
LIČNO U OPĆINI 91
2.
093A001
ARNAUTI
PODRUČNA OŠ ARNAUTI
3.
093A002
TETOVO 1
OŠ "HASAN KIKIĆ"
4.
093A003
BABINO
OŠ "HAMZA HUMO"
5.
093A004
BRIZNIK
PROSTORIJE MZ BRIZNIK
6.
093A005
BISTRIČAK
PODRUČNA OŠ ĆAMIL SIJARIĆ
7.
093A006
BILINO POLJE 1
TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
8.
093A007A
BILINO POLJE 2
TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
9.
093A007B
BILINO POLJE 2
TRGOVINSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA
10.
093A008A
BLATUŠA 1
OŠ BLATUŠA
11.
093A008B
BLATUŠA 1
OŠ BLATUŠA
12.
093A009
BLATUŠA 2
OŠ BLATUŠA
13.
093A010
BLATUŠA 3
OŠ BLATUŠA
14.
093A011
BLATUŠA 4
OŠ BLATUŠA
15.
093A012
BRIST 1
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
16.
093A013
BRIST 2
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
17.
093A014
BRIST 3
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
18.
093A015
CARINA 1
OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
19.
093A016
CARINA 2
OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
20.
093A017
CENTAR 1
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
21.
093A018
CENTAR 2
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
22.
093A019
CENTAR 3
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
23.
093A020
CENTAR 4
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
24.
093A021
CRKVICE 1
MEDICINSKA ŠKOLA
25.
093A022
CRKVICE 2
MEDICINSKA ŠKOLA
26.
093A023
CRKVICE 3
MEDICINSKA ŠKOLA
27.
093A024
CRKVICE 4
MEDICINSKA ŠKOLA
28.
093A025
CRKVICE 5
MEDICINSKA ŠKOLA
29.
093A026
CRKVICE 6
MEDICINSKA ŠKOLA
30.
093A027
CRKVICE 7
MEDICINSKA ŠKOLA
31.
093A028
ČAJDRAŠ - VJETRENICE
PODRUČNA OŠ DONJI ČAJDRAŠ
32.
093A029
PUTOVIĆI
DRUŠTVENI DOM PUTOVIĆI
33.
093A030
GORICA
DRUŠTVENI DOM GORICA
34.
093A031
DONJA GRAČANICA 1
DOM DONJA GRAČANICA
35.
093A032
DONJE BABINO
DOM KASAPOVIĆI - DONJE BABINO
36.
093A033
DONJA VRACA
DOM DONJA VRACA
37.
093A034
GORNJA GRAČANICA
DOM JEZERO - GORNJA GRAČANICA
38.
093A035
GORNJA ZENICA
DOM MZ GORNJA ZENICA
39.
093A036
GRADIŠĆE 1
PODRUČNA OŠ GRADIŠĆE
40.
093A037
GRADIŠĆE 2
PODRUČNA OŠ GRADIŠĆE
41.
093A038
JALIJA 1
PROSTORIJE MZ JALIJA
42.
093A039
JALIJA 2
PROSTORIJE MZ JALIJA
43.
093A040
JALIJA 3
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
44.
093A041
JANJIĆI
OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ
45.
093A042
KLOPČE 1
PODRUČNA OŠ KLOPČE
46.
093A043
KLOPČE 2
PODRUČNA OŠ KLOPČE
47.
093A044
KLOPČE 3
PODRUČNA OŠ KLOPČE
48.
093A045
KOPRIVNA
DOM MZ KOPRIVNA
49.
093A046
KOVANIĆI
DOM MZ KOVANIĆI
50.
093A047
LAŠVA
PROSTORIJE MZ LAŠVA
51.
093A048
LOKVINE 1
PODRUČNA OŠ LOKVINE
52.
093A049
LOKVINE 2
PODRUČNA OŠ LOKVINE
53.
093A050
LONDŽA 1
MZ LONDŽA
54.
093A051
LONDŽA 2
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
55.
093A052
LONDŽA 3
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
56.
093A053
LUKOVO POLJE 1
PRIVATNI OBJEKAT GORAŽDANSKA 156
57.
093A054
MOŠĆANICA
PROSTORIJE MZ MOŠČANICA
58.
093A055
MOKUŠNICE 1
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
59.
093A056
MOKUŠNICE 2
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
60.
093A057
MOKUŠNICE 3
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
61.
093A058
NEMILA 1
DOM MZ NEMILA
62.
093A059
NEMILA 2
DOM MZ NEMILA
63.
093A060
NOVA ZENICA 1
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
64.
093A061
NOVA ZENICA 2
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
65.
093A062
NOVA ZENICA 3
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
66.
093A063
NOVO RADAKOVO 1
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
67.
093A064
NOVO RADAKOVO 2
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
68.
093A065
NOVO RADAKOVO 3
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
69.
093A066A
NOVO RADAKOVO 4
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
70.
093A066B
NOVO RADAKOVO 4
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
71.
093A067
ODMUT 1
OBDANIŠTE PINOKIO
72.
093A068
ODMUT 2
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
73.
093A069
ODMUT 3
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
74.
093A070
ORAHOVICA 1
PODRUČNA OŠ ORAHOVICA
75.
093A071
ORAHOVICA 2
DOM MZ ORAHOVICA
76.
093A072
PEHARE 1
OŠ "ALIJA NAMETAK"
77.
093A073
PERIN HAN 1
OŠ ALEKSA ŠANTIĆ
78.
093A074
PEPELARI
DOM MZ PEPELARI
79.
093A075
PODBREŽJE
DOM MZ PODBREŽJE
80.
093A076
POJSKE 1
PODRUČNA OŠ POJSKE
81.
093A077
PUHOVAC
DOM MZ PUHOVAC
82.
093A078
RASPOTOČJE 1
DRUŠTVENI DOM ZELENILO
83.
093A079
RIČICE 1
DOM MZ RIČICE
84.
093A080
SEJMEN 1
PROSTORIJE MZ SEJMEN
85.
093A081
SEJMEN 2
PROSTORIJE MZ SEJMEN
86.
093A082
SEOCI 1
PODRUČNA OŠ SEOCI
87.
093A083
SEBUJE
TREŠNJEVA GLAVA 42
88.
093A084
STARINA
PROSTORIJE OŠ STARINA
89.
093A085
STARO RADAKOVO 1
DRUŠTVENI DOM KINO "CRKVICE"
90.
093A086
STARO RADAKOVO 2
MZ STARO RADAKOVO
91.
093A087
STARO RADAKOVO 3
MEDICINSKA ŠKOLA
92.
093A088
STARO RADAKOVO 4
MEDICINSKA ŠKOLA
93.
093A089
STARO RADAKOVO 5
DRUŠTVENI DOM KINO "CRKVICE"
94.
093A090
STRANJANI 1
OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ"
95.
093A091
ŠERIĆI
PODRUČNA OŠ ŠERIĆI
96.
093A092
TETOVO 2
OŠ "HASAN KIKIĆ"
97.
093A093
TOPČIĆ POLJE 1
DOM MZ TOPČIĆ POLJE
98.
093A094
TOPČIĆ POLJE 2
DOM MZ BISTRICA
99.
093A095
TRGOVIŠĆE 1
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
100.
093A096
VRANDUK
DOM MZ VRANDUK
101.
093A097
VRAŽALE
PODRUČNA OŠ VRAŽALE
102.
093A098
VUKOTIĆI
PROSTORIJE MZ VUKOTIĆI
103.
093A099
ZMAJEVAC 1
DOM MZ ZMAJEVAC
104.
093A100
BILINO POLJE 3
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
105.
093A101
DONJA GRAČANICA 2
DOM DONJA GRAČANICA
106.
093A102
PEHARE 2
OŠ "ALIJA NAMETAK"
107.
093A103
BILMIŠĆE
TEHNIČKA ŠKOLA
108.
093A104
RASPOTOČJE 2
PODRUČNA OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ
109.
093A105
TRGOVIŠĆE 2
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
110.
093A106
BLATUŠA 5
OŠ BLATUŠA
111.
093A107
BRIST 4
OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"
112.
093A108
CRKVICE 8
MZ GORNJE CRKVICE
113.
093A109
SEJMEN 3
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
114.
093A110
DRIVUŠA
DOM MZ DRIVUŠA
115.
093A111
KLOPČE 4
PODRUČNA OŠ KLOPČE
116.
093A112
LOKVINE 3
PODRUČNA OŠ LOKVINE
117.
093A113
LONDŽA 4
OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
118.
093A114
MOKUŠNICE 4
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
119.
093A115
NOVA ZENICA 4
TRGOVNISKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
120.
093A116
ODMUT 4
OŠ "EDHEM MULABDIĆ"
121.
093A117
ZMAJEVAC 2
DOM MZ ZMAJEVAC
122.
093A118
PERIN HAN 2
OŠ ALEKSA ŠANTIĆ
123.
093A119
RIČICE 2
OŠ "ALIJA NAMETAK"
124.
093A120
STRANJANI 2
OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ"
125.
093A121
TETOVO 3
OŠ "HASAN KIKIĆ"
126.
093A122
VRSELJE
PODRUČNA OŠ VRSELJE
127.
093A123
NOVO RADAKOVO 5
OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"
128.
093A124
GLADOVIĆI
PODRUČNA OŠ GLADOVIĆI
129.
093A125
RADINOVIĆI
DRUŠTVENI DOM
130.
093A126
JASTREBAC
PROSTORIJE MZ
131.
093A127
TIŠINA
DRUŠTEVNI DOM TIŠINA
132.
093A128
CRKVICE 9
MEDICINSKA ŠKOLA
133.
093A129
RASPOTOČJE 3
PODRUČNA OŠ ENVER ČOLAKOVIĆ
134.
093A130
POJSKE 2
PODRUČNA OŠ POJSKE
135.
093A131
ODMUT 5
OBDANIŠTE PINOKIO
136.
093A132
SEOCI 2
PODRUČNA OŠ SEOCI
137.
093A133
LUKOVO POLJE 2
PRIVATNI OBJEKAT GORAŽDANSKA 156
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
99549
Ukupno važećih glasova
44712
Nevažeći po drugim kriterijima1147
Ukupno nevažećih praznih listića
1520
Obrađena biračka mjesta137/137(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
44481
Ukupno poštom
100
Ukupno u odsustvu, mobilni tim128
Ukupno potvrđeni
3
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
SMAJLOVIĆ HUSEJIN - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
29043289166263264,96
00008
HUSEJNAGIĆ MUNIB - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
703969971230015,74
01182
SARAJLIĆ ISMET - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
534753191216011,96
01177
IMAMOVIĆ ZAIM - STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1767174681213,95
01277
UZUNOVIĆ FAIK - NEZAVISNI KANDIDAT
151015032503,38
01259
PONIŠTENA OVJERA - NEZAVISNI KANDIDAT
604200,01

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]